آیا حسابهای اسلامی بدون سوآپ ارائه می دهید؟

Errante فقط برای مذاهب خاص حسابهای بدون سوآپ ارائه می دهد‌ . اگر چه ممکن است کارمزدها در زمان انجام معاملات بر روی ابزارهای خاص و تعداد روزهای مشخص اعمال شوند. برای درخواست حسابهای بدون سوآپ لطفا از طریق پرتال مشتری اقدام نمایید . هر درخواست مربوط به یک حساب مشخص بوده و در صورت داشتن چندین حساب ارسال درخواست جداگانه برای هر حساب مورد نیاز است .

به صورت آزمایشی شروع کنید

ایجاد حساب
×

Search