از چه طریقی مدارک خود را آپلود و یا ارسال نمایم؟

میتوانید مدارک خود را در زمان ثبت نام و یا دیرتر از طریق پرتال شخصی آپلود نمایید. همچنین میتوانید از طریق ایمیل ارسال نمایید.

[email protected]

به صورت آزمایشی شروع کنید

ایجاد حساب
×

Search