اسکالپینگ مجاز است؟

بله مجاز است.

به صورت آزمایشی شروع کنید

ایجاد حساب
×

Search