اهرم معاملاتی دینامیک چیست ؟

اهرم معاملاتی دینامیک یک ابزار قدرتمند است. این ابزار می تواند به سرمایه گذاران در کاهش ریسک خود با افزایش موقعیت های معاملاتی کمک کند .

به صورت آزمایشی شروع کنید

ایجاد حساب
×

Search