تفاوت بین حساب آزمایشی و حساب واقعی من چیست؟

در حالیکه تمام ویژگیها و عملکردهای حساب واقعی، در حساب آزمایشی هم در دسترس هستند،‍ اما باید در نظر داشته باشید شبیه سازی شرایط واقعی بازار معاملات را فراهم نخواهد ساخت. حسابهای آزمایشی ابزار ارزشمند معاملاتی هستند برای یادگیری چگونگی انجام معاملات توسط مبتدیان.

به صورت آزمایشی شروع کنید

ایجاد حساب
×

Search