حد سود چیست؟

حد سود سفارسی است برای بستن معامله ای است که قبلا باز شده و در قیمتی که سودآوری بیشتری از قیمتی که حد سود قرار داده شده، خواهد داشت. زمانیکه قیمت به حد سود برسد معامله بسته خواهد شد.

به صورت آزمایشی شروع کنید

ایجاد حساب
×

Search