محاسبه سود برای دارایی های غیر فارکس به چه صورت است؟

  • محاسبه سود بصورت زیر است:
  • (قیمت بسته شدن – قیمت باز شدن)* لات * اندازه قرارداد
  • اندازه لات برای هر CFD متفاوت است.

به صورت آزمایشی شروع کنید

ایجاد حساب
×

Search