چطور می توانم از حساب خود برداشت کنم؟

برای برداشت لطفا درخواست را از پرتال مشتری پر کنید. برای محافظت هر دو طرف از هر گونه سوءاستفاده و به حداقل رساندن امکان پولشوئی و یا حمایت مالی تروریسم، Errante درخواست برداشت/عودت را فقط به حساب مبدا واریز و با توجه به مراحل زیر انجام خواهد داد:

  • برداشت از طریق کارتهای نقدی / اعتباری: صرفنظر از مبلغ برداشت ابتدا مبلغ معادل تا سقف مبلغ اولیه واریز به کارت نقدی / اعتباری برگشت داده خواهد شد. هر مبلغ مازادی که نتیجه سود حاصل است، قابل برداشت از طریق حواله بانکی یا کیفهای الکترونیکی است.
  • برداشت از طریق کیفهای الکترونیکی: به محض اینکه درخواست برداشت پردازش شد (در طی مدت زمان اعلام شده) میتوانید انتظار داشته باشید که بلافاصله در کیف پول الکترونیکی شما وارد شود.
  • حواله بانکی: حوالجات بانکی در زمان کاری به حساب معاملاتی اضافه خواهند شد.
  • روشهای دیگر: روشهای متعدد دیگر پرداخت (با توجه به کشور) در قسمت اعضا ارائه میشوند. هر روش درخواست جایگزین که غیر قابل برداشت/عودت باشد، فقط از طریق حواله بانکی قابل انجام خواهد بود.

به صورت آزمایشی شروع کنید

ایجاد حساب
×

Search