چطور می توان از برنامه بیمه ارانته استفاده کرد؟

جهت ثبت ادعا برای استفاده از برنامه بیمه ارانته، درخواست رسمی خود را تا حداکثر ۲ هفته پس از وقوع مورد ادعا به [email protected] ارسال نمایید. کارگزاری پس از انجام بررسی های لازم ، مورد را از طریق عوامل بیمه به شرکت بیمه Lloyd لندن جهت پردازش ارجاع میدهد. پس از تایید ادعا توسط شرکت بیمه، مبلغ خسارت به مشتری پرداخت خواهد شد.

به صورت آزمایشی شروع کنید

ایجاد حساب
×

Search