چه اسپردهایی ارائه می کنید؟

ما از 0 اسپردهای مختلفی ارائه میکنیم. ما نرخ مخفی و مجدد نداریم و مشتریان ما مستقیم نرخی را از بازار دریافت می کنند که ما از تامین کننده سرمایه (Liquidity Provider) خود دریافت می کنیم. میتوانید از اینجا بیشتر در مورد اسپردهای ما بدانید

به صورت آزمایشی شروع کنید

ایجاد حساب
×

Search