چه زمانی یک حساب غیرفعال تلقی میگردد؟

هر حسابی در کارگزاری که برای مدت ۶ ماه بدون ورود بوده باشد، میبایستی به عنوان حساب غیرفعال تلقی گردد.

به صورت آزمایشی شروع کنید

ایجاد حساب
×

Search