چه زمانی یک حساب غیر فعال تلقی میشود ؟

هر حسابی در کارگزاری که برای مدت ۵ ماه بدون ورود بوده باشد، میبایستی به عنوان حساب غیرفعال تلقی گردد.

به صورت آزمایشی شروع کنید

ایجاد حساب
×

Search