چه مدارکی برای تایید حساب خود نیاز دارید؟


  • مدارک شناسایی – تصویر رنگی واضح از پاسپورت، گواهینامه رانندگی یا کارت ملی
  • مدارک اقامتی – تصویر رنگی واضح از گردش حساب بانکی یا قبض خدمات شهری (آب / گاز / تلفن / اینترنت و …)

لطفا توجه داشته باشید که مدارک اقامتی مربوط به ۶ ماه اخیر باشد و قبض تلفن همراه مورد قبول نیست.

به صورت آزمایشی شروع کنید

ایجاد حساب
×

Search