چگونه بین حسابهای خود انتقال وجه انجام دهم؟

وارد پرتال مشتری شوید، روی Funds و سپس Transfer Funds کلیک کنید. میتوانید مبلغی را که قصد انتقال از یک حساب به حساب دیگر دارید وارد نمایید. لطفا مقداری به Back Office زمان دهید تا پردازش شود.

به صورت آزمایشی شروع کنید

ایجاد حساب
×

Search