چگونه میتوانم سوابق معاملاتی خود را بررسی کنم؟

میتوانید از طریق پرتال و یا سکوی MT5 خود ملاحظه نمائید. یک گزارش روزانه و ماهانه هم به ایمیل ثبت شده شما ارسال می شود.

به صورت آزمایشی شروع کنید

ایجاد حساب
×

Search