کمترین مقدار برای واریز و برداشت چه مبلغی است؟

کمترین مبلغ واریز حساب Standard مبلغ ۵۰ دلار است. کمترین مبلغ برداشت به روشی که استفاده میکنید بستگی دارد. لطفا به جدول برداشت در وب سایت در زیر مجموعه روشهای سپرده گذاری مراجعه نمایید.

روشھای سپرده گذاری

به صورت آزمایشی شروع کنید

ایجاد حساب
×

Search