Futures Rollover Adjustment چگونه کار می کند؟

هر زمان که یک قرارداد فیوچرز به تاریخ انقضای خود برسد ، اگر موقعیتی را بیش از تاریخ انقضای تعیین شده نگه دارید ، تمام پوزیشن ها و سفارشات به طور خودکار به قرارداد فیوچرز بعدی منتقل می شوند.

این بدان معنی است که قیمت محصول آتی از قرارداد قبلی به قرارداد جدید تغییر می کند و اصلاح موجودی با اضافه یا کسر مبلغ متناسب برای انعکاس تغییر قیمت قرارداد جدید در مقابل قرارداد قدیمی اعمال می شود.

اگر نمی‌خواهید موقعیت شما به قراداد بعدی منتقل شود ، باید قبل از تاریخ انقضای قراداد موقعیت خود را ببندید.

به صورت آزمایشی شروع کنید

ایجاد حساب
×

Search