CLOSE BY به چه معنی است؟

عملکردی است در سکوی MT5 که به شما اجازه بستن همزمان دو موقعیت معاملاتی خلاف جهت را در یک ابراز مالی مشابه داده و یک پیپ صرفه جوئی می نماید. سفارش خرید باید به همراه سفارش فروش بسته شود، و سفارش فروش به همراه سفارش خرید

به صورت آزمایشی شروع کنید

ایجاد حساب
×

Search