MULTIPLE CLOSE BY به چه معنی است؟

به شما اجازه بستن بیشتر از یک موقعیت معاملاتی همزمان خلاف جهت را می دهد. در صورتیکه دو سفارش مخالف هم دارید، میتوانید از یکی برای بستن دیگری استفاده کنید، و بدین ترتیب مبلغ تفاوت خالص را سود و یا ضرر کنید.

به صورت آزمایشی شروع کنید

ایجاد حساب
×

Search