TRAILING STOP چیست؟

نوعی از دستور حد ضرر است. این دستور بر اساس درصدی پایین تر از قیمت بازار در موقعیت خرید، و یا بالاتر از قیمت بازار در موقعیت فروش تنظیم می گردد. لطفا توجه داشته باشید که در زمان تنظیم سفارش حد ضرر باید فاصله مشخصی را با نرخ فعلی بازار در نظر بگیرید.

به صورت آزمایشی شروع کنید

ایجاد حساب
×

Search