حسابهای چند منظوره را همزمان مدیریت کنید

Errante offers professional traders the convenience of handling multiple accounts efficiently, using a single centralized interface.

همین حالا حساب MAM داشته باشید

مزایا

به سادگی چندین حساب مشتریان خود را مدیریت کنید

  • حسابهای چند منظوره را به سادگی و بطور موثر مدیریت کنید
  • استفاده آسان، رابط کاربر پسند
  • روشهای متنوع تخصیص

تماس با ما

به صورت آزمایشی شروع کنید

ایجاد حساب
×

Search